Tag : kegembiraan

Kehadiran
Kehadiran
Sungguh suatu kegembiraan apabila kehadiran kita dapat menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Namun tidak jarang niat baik kita mendapatkan respon negatif. Sebaik-baiknya sikap, kebijakan, dan tindakan kita, pasti ada orang yang tidak suka. Demikian ju...
read more »
Keheningan (1)
Keheningan (1)
Keheningan adalah proses membuka telinga dan hati untuk menjadi lebih peka terhadap kenyataan yang terjadi di sekitar dan di dalam hati. Keheningan terjadi dari dalam jiwa kita yang terdalam. Di dalam kedalaman jiwa yang terdalam terdapat kedamaian, ...
read more »